S-35624

Българска
Водолазна
Академия

Специализации

Altitude Diver /Гмуркане при голяма надморска височина/


Boat Diver /Гмуркане от лодка/


Drift Diver /Гмуркане при наличие на течение/


Deep Diver /Дълбочинно гмуркане/


Dry Suit Diver /Гмуркане със сух костюм/


Dive Propulsion Vechicle /Гмуркане с водолазно торпедо/


Multilevel Diver /Гмуркане на няколко нива/


Nigth Diver /Нощно гмуркане/


Peak Performans Buoyancy /майсторско владеене на плавамоста/


Search and Recovery /Търсене и изваждане на потънали обекти/


Underwater Photographer /Подводна фотография/


Underwater Navigation /Подвосно ориентиране/


Enriched Air Diver /Гмуркане с обогатен въздух/


Ice Diver /Гмуркане под лед/


AWARE Fish Indetification /Разпознаване на риби по метода AWARE/


Wreck Diver /Гмуркане до потънали обекти/ 

 

Цена: тук

 

 

 

 

 

  

 

 

Diving.bg for Android
Предлага се в Google Play