S-35624

Българска
Водолазна
Академия

PADI Rescue Diver

"Предизвикателство" и "възнаграждаване" най-добре описват курсa PADI Rescue Diver. Основавайки се на това, което вече сте научили, този курс помага да разширите своите познания, като Ви учи как да предотвратите появата на проблемни ситуации и как да се справите с тях, ако все пак такива настъпят.

Забавната част на този курс е сблъсъкът с предизвикателствата и тяхното професионално преодоляване. Повечето от водолазите намират обучението както взискателно, така и възнаграждаващо, и в крайна сметка, казват, че това е най-добрият обучителен курс, който някога са посещавали.

 

Придобити умения
                  • Самостоятелно спасяване
                  • Разпознаване и справяне със стреса при възникнали проблемни ситуации с други водолази
                  • Управление на извънредни ситуации и оборудване
                  • Спасяване на изпаднали в паника водолази
                  • Спасяване на неконтактни водолази

 

Предварителна подготовка

За да се запишете в курса PADI Rescue Diver, трябва:
                  • да бъдете поне 12 годишни
                  • да имате PADI Adventure Diver сертификат (или да притежавате еквивалентно удостоверение от друга обучителна организация)
                  • да бъдете обучени и да умеете да оказвате първа помощ и CPR в рамките на предходните две години (Попитайте инструктора си за курсовете Emergency First Response - CPR и първа помощ).

 

Следващо приключение

След завършване на курсовете CPR - Emergency First Response (първа долекарска помощ) и PADI Rescue Diver, може да преминете курса Emergency Oxygen Provider. Взети заедно, тези три курса затварят кръга от познания и умения, необходими Ви, за да се справите с извънредни ситуации при водолазното гмуркане.

Ако решите да продължите своето обучение, следващата стъпка е курсът Divеmaster.

ЦЕНА: тук

 


 

 

 

 

 

 

  

 

Diving.bg for Android
Предлага се в Google Play